คำถามที่พบบ่อย

ภาพรวม

ถาม: การสมัคร Application จำเป็นต้องมีอะไรบ้าง

สิ่งที่จำเป็นในการสมัครจะต้องมี ดังนี้ 

      1. โทรศัพท์มือถือ ที่เชื่อมต่อกับ Internet ได้

      2. เบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร ที่สามารถติดต่อได้จริง

      3. ข้อมูลและรูปถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง


ถาม: เบอร์โทรศัพท์สามารถใช้ลงทะเบียนซ้ำได้หรือไม่

ไม่ได้


ถาม: บัตรประชาชนสามารถใช้ลงทะเบียนซ้ำได้หรือไม่

ไม่ได้


การตรวจ COVID-19 ของ โรงพยาบาลราชวิถี

ถาม: Referral Code สำหรับการจองคิวเพื่อพบแพทย์ ของโรงพญาบาลราชวิถี สามารถหาได้จากที่ไหน

ผู้ใช้งานต้องทำแบบสอบถามของทางโรงพยาบาลราชวิถีจาก Link  http://covid19.rajavithi.go.th/th_index.php เพื่อมีสิทธิ์ที่จะได้รับ Referral Code 


ถาม: Referral Code ที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามสามารถใช้วันไหนก็ได้ ใช่หรือไม่

Referral Code ต้องใช้ภายในวันเดียวกับที่ตอบแบบสอบถามเท่านั้น


ถาม: กรณีที่ยกเลิกคิว Referral Code ยังสามารถใช้ได้หรือไม่

สามารถใช้ได้ถ้าอยู่ภายในวันเดียวกับที่ตอบแบบสอบถาม