การเข้าพบหมอ

การเข้าพบหมอ (ME-MORE)

กดปุ่ม “ตารางนัดหมอ” และเลือกรายการนัดหมายตามเวลาที่กำหนดพบหมอ จากนั้นกดปุ่ม “เข้าพบหมอ” เพื่อจองคิวเข้าพบหมอ

ยืนยันข้อมูลสุขภาพและระบบจะแจ้งคิวของคนไข้และเวลาในการรอโดยประมาณที่จะได้เข้าพบหมอ

หลังจากพบหมอเรียบร้อย ระบบจะให้คนไข้รีวิวการรักษาและแสดงผลการวินิจฉัยหลังชำระเงิน